Home :: De Hymer Camper :: Tarieven en beschikbaarheid :: Huisregels :: Nu boeken :: Voorwaarden
 

Huisregels

 

Deze huisregels zijn een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen uit de ‘Algemene voorwaarden camperverhuur’ met als doel de strekking hiervan weer te geven zonder juridisch taalgebruik. Aan de huisregels kunnen geen rechten worden ontleend. Bij alle afgesloten overeenkomsten zijn de ‘Algemene voorwaarden camperverhuur’ bindend. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek toegezonden.

Belangrijk!!!!!

Er is echter 1 uitzondering: stel dat de camper, door wat voor omstandigheden dan ook, niet beschikbaar of niet meer veilig is om te verhuren, dan kunnen wij niet voor een vervangende camper of ander onderkomen zorgen. Je krijgt dan je volledige huursom (of de aanbetaling ervan) terug met onze excuses.

Dan nu de huisregels;

 

  •  Van bestuurders eisen wij dat zij minimaal 25 jaar oud zijn, in bezit zijn van een rijbewijs B en minimaal 3 jaar rij-ervaring hebben. De auto mag ook door meerdere bestuurders gereden worden, mits zij allemaal maar aan deze eisen voldoen en een kopie van het rijbewijs hebben ingeleverd.

  • In principe kunt u alle Europese landen bezoeken. Wij willen echter graag van tevoren weten welke landen u van plan bent te bezoeken. In sommige landen is de camper soms tijdelijk niet te verzekeren.

  • Een huurperiode begint op zaterdag vanaf 15:00-17:00u en eindigt op zaterdag tussen 9:00-11:00u

  • Uw eigen auto kan, op eigen verantwoordelijkheid, voor de huurperiode gratis bij ons gestald worden.

  • Bij terugbezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens de normale slijtage. Dit houdt in dat de camper aan de binnenzijde schoongemaakt dient te zijn. De buitenzijde nemen wij voor onze rekening. De brandstoftank vol en de afvalwatertank leeg, ook het cassettetoilet dient te zijn geledigd en schoongemaakt. Schoonmaakkosten en andere kosten om de camper in oorspronkelijke staat terug te brengen worden aan de huurder in rekening gebracht.

  • Het meenemen van huisdieren en roken is niet toegestaan. Opschriften, stickers of eigenmachtige veranderingen aan de camper zijn eveneens niet toegestaan.

  • Een huurder dient de camper zorgvuldig te behandelen, geen onnodige risico’s te nemen en algemeen gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen. (bijvoorbeeld controle oliepeil, inbraakpreventie, veilig parkeren, hoogte en breedte van de camper juist inschatten e.d.) Mocht er tijdens de reis een defect optreden, gaarne z.s.m. contact met ons opnemen. We overleggen dan wat te doen.

  • De camper is all-risk verzekerd. Dit is een verkeersverzekering. Uw eigen risico is daarbij € 750,-. Alle ruitschade € 150,- eigen risico. Schade aan de camper die niet door de verzekering wordt gedekt en defecten die aan de huurder te wijten zijn, zoals gebroken serviesgoed of beschadiging van het interieur, komen voor rekening van de huurder. Voor reparaties die onevenredig duur zijn in verband tot de omvang van de schade (krassen of deuken), zullen we met een schikkingsvoorstel komen.

  • Bij schade die door de verzekering gedekt wordt, altijd een proces-verbaal laten opmaken door de plaatselijke autoriteiten. (bijv. bij een ongeval, een inbraak etc.)

  • Doet er zich iets voor tijdens de huurperiode dat consequenties kan hebben voor een volgende huurder, dan vragen wij u ons zo spoedig mogelijk te bellen. Wij kunnen dan actie ondernemen om de nadelen hiervan voor de volgende huurder zoveel mogelijk te beperken (het regelen van vervangende onderdelen etc.). Dit geldt voor alle zaken die van ons betrokken worden, dus ook de inventaris.