Home :: De Hymer Camper :: Tarieven en beschikbaarheid :: Huisregels :: Nu boeken :: Voorwaarden
 

Nu Boeken

De procedure is als volgt:

 

  1. Informeer, telefonisch of per e-mail, of de camper vrij is voor de gewenste periode.
  2. Reserveer gelijk, opties worden niet afgegeven, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
  3. Na reservering wordt het huurcontract toegezonden. Vul de ontbrekende gegevens in en onderteken het contract. Retourneer het contract met kerende post of per mail, met bijgevoegd een kopie van een geldig rijbewijs en een geldig paspoort/ID-kaart van alle bestuurders
  4. Maak binnen 7 dagen na het ontvangen van het contract 50% van de huursom over op IBAN NR. NL67RABO0151210209 tnv. J. Brouwers te Tilburg
  5. Het restantbedrag uiterlijk 4 weken voor vertrek overmaken op het voorgaande rekeningnummer.
  6. De borg (€ 1000,- ) kan bij afhalen contant worden voldaan of ook worden overgemaakt.

 

Indien de hierboven genoemde periodes niet tussen contracttekening en vertrekdatum aanwezig zijn, dient de gehele som ineens te worden betaald bij contracttekening. Hierover maken we dan de nodige afspraken.

 

Let op: niet (volledig) betaald = geen recht op camper!